ZP/U/26/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów wraz z opiekunami, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zajęcia warsztatowe w laboratoriach ze szkół z terenu województwa opolskiego do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola

termin minął w dniu 14-06-2017 r.

Przetarg nieograniczony

60172000-4

06-06-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA