ZP/U/28/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczonego na usługę transportu osobowego słuchaczy studiów podyplomowych „Innowacyjność i przedsiębiorczość” projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

termin minął w dniu 14-06-2017 r.

Przetarg nieograniczony

60130000-8

06-06-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska