ZP/B/29/2017

Postępowanie zakończone

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie - Koźlu na potrzeby Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych.

termin minął w dniu 22-06-2017 r.

Przetarg nieograniczony

45450000

07-06-2017 r. przez: Justyna Bienias