137/WBiA/2017

Postępowanie zakończone

Dostawa stanowisk oraz aparatury dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 14-06-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38500000-0

08-06-2017 r. przez: Renata Piórkowska