ZP/B/29/2017-A

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie-Koźlu na potrzeby Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych.

termin minął w dniu 07-07-2017 r.

Przetarg nieograniczony

454540000-

22-06-2017 r. przez: Justyna Bienias