ZS/19/2017

Postępowanie zakończone

„Usługa dozoru i ochrony mienia Politechniki Opolskiej”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

79710000–4

23-06-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA