ZP/U/32/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na kurs przygotowawczy z fizyki ze szkoły z terenu miasta Namysłów do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola

termin minął w dniu 07-07-2017 r.

Przetarg nieograniczony

60172000-4

29-06-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA