ZP/D/34/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 21-07-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

22462000-6

13-07-2017 r. przez: Justyna Bienias