ZP/U/31/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługę wydruku i dostawy informatorów oraz ulotek na potrzeby Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 24-07-2017 r.

Przetarg nieograniczony

79340000-9

14-07-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA