KGT/103/2017

Postępowanie zakończone

„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych do budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu na potrzeby Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 25-07-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50000000-0

19-07-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA