KGT/106/2017

Postępowanie zakończone

„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych w Auli Błękitnej w budynku Łącznik przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu na potrzeby Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 25-07-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50000000-0

19-07-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA