52/KTMiAP/2017

Postępowanie zakończone

„Dostawa frezarki na potrzeby Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 27-07-2017 r.

Dostawy i usługi służące do celów badawczych

42623000-9

19-07-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska