ZP/D/35/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 31-07-2017 r.

Przetarg nieograniczony

50000000-0

21-07-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA