ZP/D/33/2017

Postępowanie zakończone

"Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 02-08-2017 r.

Przetarg nieograniczony

48300000-1

21-07-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska