ZS/20/2017

Postępowanie zakończone

„Zakup usługi cateringowej na potrzeby Salonu Maturzystów dla 40 osób”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

28-07-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik