ZS/21/2017

Postępowanie zakończone

„Usługa cateringowa na potrzeby Inauguracji Roku Akademickiego dla 400 osób”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

09-08-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik