ZP/D/38/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 18-08-2017 r.

Przetarg nieograniczony

22462000-6

10-08-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik