ZP/D/41/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu”.

termin minął w dniu 05-09-2017 r.

Przetarg nieograniczony

22462000-6

22-08-2017 r. przez: Justyna Bienias