ZP/U/42/2017

Postępowanie zakończone

Usługa asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego

termin minął w dniu 08-09-2017 r.

Przetarg nieograniczony

72250000-2

31-08-2017 r. przez: Renata Piórkowska