ZP/U/42/2017

Usługa asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego

termin minął w dniu 08-09-2017 r.

Przetarg nieograniczony

72250000-2

31-08-2017 r. przez: Renata Piórkowska

 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 31-08-2017 r.
  Pobrany: 12

 • 2. SIWZ z załącznikami

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 31-08-2017 r.
  Pobrany: 23

 • 3. Modyfikacja SIWZ

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 05-09-2017 r.
  Pobrany: 2

 • 4. Informacja z sesji otwarcia ofert

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 08-09-2017 r.
  Pobrany: 7

 • 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 08-09-2017 r.
  Pobrany: 3