ZP/D/24/2011

Postępowanie unieważnione

INFORMACJA O WYSTAWIE POKONKURSOWEJ Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej NEWTON w Opolu nr sprawy ZP/D/24/2011 Zgodnie z pkt 17.6. Regulaminu Konkursu Politechnika Opolska organizuje WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ, na której zostaną zaprezentowane wszystkie złożone prace. Wystawę będzie można zobaczyć w dniach 20.10.2011 do 10.11.2011r. w holu budynku „Łącznika” spinającego domy studenta przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu.

Konkurs

10-10-2011 r. przez: Beata Kłopotowska