ZP/U/24/2014

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na akcję informacyjno-promocyjna na potrzeby Działu Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/24/2014)

termin minął w dniu 14-04-2014 r.

Przetarg nieograniczony

79341400–0

01-04-2014 r. przez: Anna Danielak