ZP/D/25/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/25/2014)

termin minął w dniu 09-04-2014 r.

Przetarg nieograniczony

38500000-0

01-04-2014 r. przez: Renata Piórkowska