ZP/U/26/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby Organizacji VIII Środowiskowych Warsztatów Doktorantów PO(nr sprawy ZP/U/26/2014)

termin minął w dniu 15-04-2014 r.

Przetarg nieograniczony

55270000-3

09-04-2014 r. przez: Anna Konieczna