ZP/D/30/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej, nr sprawy ZP/D/30/2014

termin minął w dniu 28-04-2014 r.

Przetarg nieograniczony

30232100-5

18-04-2014 r. przez: Renata Piórkowska