ZP/D/40/2014

Postępowanie zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Opolskiej w ramach umowy ramowej Nr spr ZP/D/40/2014

termin minął w dniu 24-06-2014 r.

Przetarg nieograniczony

48.82.20.0

19-05-2014 r. przez: Renata Piórkowska