ZP/D/42/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej i częściowo na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/42/2014)

termin minął w dniu 27-06-2014 r.

Przetarg nieograniczony

32250000

21-05-2014 r. przez: Ewa Skarżyńska