ZP/U/45/2014

Postępowanie zakończone

Dozór i ochrona mienia Politechniki Opolskiej nr sprawy ZP/U/45/2014

termin minął w dniu 27-06-2014 r.

Przetarg nieograniczony

79714000–2

13-06-2014 r. przez: Renata Piórkowska