ZP/D/69/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla różnych jednostek Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 09-10-2014 r.

Przetarg nieograniczony

48900000

01-09-2014 r. przez: Ewa Skarżyńska