ZP/D/74/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej i częściowo na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr sprawy ZP/D/74/2014).

termin minął w dniu 30-10-2014 r.

Przetarg nieograniczony

38652100

24-09-2014 r. przez: Anna Danielak