ZP/D/76/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr sprawy ZP/D/76/2014)

termin minął w dniu 31-10-2014 r.

Przetarg nieograniczony

30213000-5

24-09-2014 r. przez: Ewa Skarżyńska