ZP/D/77/2014

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania do badań ilościowych i jakościowych na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr sprawy ZP/D/77/2014)

termin minął w dniu 04-11-2014 r.

Przetarg nieograniczony

48000000-8

01-10-2014 r. przez: Anna Danielak