ZP/D/19/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów ćwiczeniowych do laboratorium elektrotechniki oraz oprzyrządowania stanowisk edukacyjnych dla Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej WEAiI Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/19/2015)

termin minął w dniu 13-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

39162110-9

17-03-2015 r. przez: Renata Piórkowska