ZP/D/20/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę stanowisk do badania nadajników i odbiorników światłowodowych linii transmisyjnych dla Instytutu Automatyki i Informatyki WEAiI Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/20/2015)

termin minął w dniu 13-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

38500000-0

17-03-2015 r. przez: Renata Piórkowska