ZP/D/21/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/21/2015)

termin minął w dniu 13-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

39162110-9

17-03-2015 r. przez: Renata Piórkowska