ZP/D/28/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/28/2015)

termin minął w dniu 30-04-2015 r.

Przetarg nieograniczony

39130000-2

25-03-2015 r. przez: Ewa Skarżyńska