ZP/D/29/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/29/2015)

termin minął w dniu 04-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

48821000

28-03-2015 r. przez: Renata Piórkowska