ZP/D/33/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę stanowisk dydaktycznych automatyki przemysłowej wraz z robotem dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/33/2015)

termin minął w dniu 27-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

39162110-9

18-04-2015 r. przez: Renata Piórkowska