ZP/D/34/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska automatyki hydraulicznej oraz wizualizacji i symulacji procesów dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/34/2015)

termin minął w dniu 16-06-2015 r.

Przetarg nieograniczony

38500000-0

18-04-2015 r. przez: Renata Piórkowska