ZP/D/37/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę elementów laboratorium neuroinformatyki dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/37/2015)

termin minął w dniu 27-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

38500000-0

18-04-2015 r. przez: Renata Piórkowska