ZP/D/38/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu multimedialnego - drukarki 3D oraz oprogramowania symulacyjnego do Robotyki dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/38/2015)

termin minął w dniu 27-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

48110000

21-04-2015 r. przez: Renata Piórkowska