ZP/D/41/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych dla Instytutu I1 Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/41/2015)

termin minął w dniu 28-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

39131000

21-04-2015 r. przez: Renata Piórkowska