ZP/D/43/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania (bud. nr 3 WEAiI) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/43/2015)

termin minął w dniu 18-06-2015 r.

Przetarg nieograniczony

30230000

23-04-2015 r. przez: Renata Piórkowska