ZP/D/44/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania (bud. nr 1 WEAiI) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/44/2015)

termin minął w dniu 30-07-2015 r.

Przetarg nieograniczony

30230000

25-04-2015 r. przez: Renata Piórkowska