ZP/U/62/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi wydawnicze na potrzeby Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/U/62/2015)

termin minął w dniu 07-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

79971000–1

28-04-2015 r. przez: Anna Konieczna