ZP/U/53A/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługę organizacji programowego obozu letniego w roku akademickim 2014/2015 dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie (nr sprawy ZP/U/53A/2015)

termin minął w dniu 15-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

55270000-3

07-05-2015 r. przez: Anna Danielak