ZP/U/69/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na organizację seminarium naukowego na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. "Współpraca naukowa między TU Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki" (nr sprawy ZP/U/69/2015)

termin minął w dniu 20-05-2015 r.

Przetarg nieograniczony

55100000-1

14-05-2015 r. przez: Renata Piórkowska