KCI/11/2015

Postępowanie unieważnione

„Roboty remontowe w Hotelu Asystenta przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu”

termin minął w dniu 07-07-2015 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

45453000-7

01-07-2015 r. przez: Anna Wojciechowska