KCI/11/2015-A

Postępowanie zakończone

„Roboty remontowe w Hotelu Asystenta przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu”

termin minął w dniu 13-07-2015 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

45453000-7

07-07-2015 r. przez: Anna Wojciechowska