ZP/D/89/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na najem urządzeń do opomiarowania strefowego na potrzeby badań realizowanych w ramach Projektu Badań Stosowanych finansowanego przez NCBiR w Warszawie(nr sprawy ZP/D/89/2015)

termin minął w dniu 28-09-2015 r.

Przetarg nieograniczony

38420000-5

21-08-2015 r. przez: Anna Wojciechowska