ZP/D/91/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/91/2015)

termin minął w dniu 08-10-2015 r.

Przetarg nieograniczony

30231200

02-09-2015 r. przez: Renata Piórkowska